Domovní řád

Ubytování Hostů

 1. Při příjezdu předložte doklady (OP, Pas) k zápisu údajů do knihy hostů. Vedeme evidenci ubytovaných hostů za účelem platby místního poplatku z pobytu obci Fryšava pod Žákovou Horou, dle obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2019. Poplatky nejsou zahrnuty v ceně ubytování. Podrobnosti na https://www.penzionlyzarufrysava.cz

 2. V den příjezdu se můžete ubytovat nejdříve ve 14 hodin, nejpozději do 22 hodin.

 3. V den odjezdu Vás prosíme o vyklizení pokojů nejpozději v 10 hodin.

Dodržování nočního klidu

 1. Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla

 1. V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji.

 2. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, nastavte regulátory teploty na čidlech dle potřeby.

 3. Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti.

 4. Nenechávejte v letním období otevřená okna, jestliže opouštíte dlouhodobě budovu penzionu.

Poškozování vybavení penzionu

 1. Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

 1. Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.

 2. Majetek ubytovaných je pojištěn pro odcizení pouze při překonání překážek.

 3. Zamykejte proto VŽDY hlavní vchod od 22:00 - 06:00 hod a pokoje.

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

 1. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných.

 2. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

 3. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru.

 4. Toto platí i v prostorách celého areálu penzionu.

 5. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

Ostatní

 1. Kola lze uschovat na požádání v kolárně u vchodu do penzionu.

 2. Přísný zákaz kouření a používání svíček na pokojích a ve všech prostorách penzionu (jsou nainstalované citlivé požární hlásiče).

 3. Stěhování nábytku na pokojích je zakázáno.

 4. Ve vstupní hale se všichni přezouváme.

 5. Výměna ložního prádla se provádí 1x týdně, výměna ručníků, koše, toaletního papíru v případě potřeby.

 6. Praní a sušení na radiátorech většího množství osobního prádla v pokojích je zakázáno.

 7. K parkování je vám k dispozici parkoviště v přední části objektu penzionu.

 8. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit majiteli (provoznímu) penzionu.

 9. Provoz penzionu je 24 hod. denně.

 10. Informace o okolí, mapy, místní zajímavosti, lyžařské možnosti, programy kin a další informace obdržíte na požádání od provozního penzionu.

 11. Snažíme se maximálně třídit odpad a moc o to žádáme i Vás, sběrné nádoby Vám rádi ukážeme.

 12. V případě ztráty klíče účtujeme jednorázový poplatek 1000 Kč.

 13. V případě porušení provozního řádu je možné v krajních případech předčasně ukončit pobyt bez nároku na vrácení peněz.

Vážení hosté, dodržováním výše uvedených pravidel Vás nechceme zatěžovat, ale snažíme se o to, aby každý host včetně Vás u nás mohl strávit nerušenou dovolenou podle svých představ. Děkujeme za pochopení.